Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ,,ROLMEL'' sp. z o.o. Czarnolas, na mocy wpisu do Rejestru Sądowego rozpoczęło działalność w 1988 r.

Działalność przedsiębiorstwa polega na kontraktacji, skupie owoców, warzyw i runa leśnego oraz zamrażaniu tych produktów. Właściciele spółki, mając wieloletnie doświadczenie w specyfice branży owocowo-warzywnej, swoją działalność prowadzą dwukierunkowo:

1.Tworzenie bazy surowcowej dla potrzeb chłodnictwa w bezpośrednim rejonie lokalizacji zakładu zamrażalniczego.

2.Rozwój produkcji zamrażalniczej we własnej chłodni w oparciu o doskonały jakościowo surowiec i nowoczesne urządzenia technologiczne oraz doskonale wyszkoloną załogę produkcyjną.

Własna baza surowcowa oraz wieloletnie umowy kontraktacyjne z producentami indywidualnymi, zaopatrzenie w wysokiej klasy materiał‚ szkółkarski i nasienny, środki ochrony roślin, nawozy najnowszej generacji, kontrola prawidłowości zabiegów agrotechnicznych przez cały okres wegetacji i zbiorów, precyzyjnie określone terminy dostaw w fazie dojrzałości przetwórczej, zsynchronizowane z mocami przerobowymi, gwarantują zachowanie bardzo dobrej jakości wyrobu.

Bazowanie na doskonałym surowcu o wysokich walorach konsumpcyjnych, oraz dostosowanie technologii produkcji we własnej chłodni pozwoliło nam wyprodukować mrożonki z zachowaniem wszystkich naturalnych walorów smakowych i odżywczych.

Naszym nadrzędnym celem jest produkcja wyrobów o wysokiej jakości, spełniających wszelkie oczekiwania konsumentów.